Om mig

Jag arbetar med bildkonst i både måleri och textilt arbete. Som målare är det i huvudsak akvarelltekniken som fascinerar mig, den leder mig till spontana uttryck och överraskningar. Textilt arbete är för mig en livslång kärlekshistoria – och ett arv. Jag är uppvuxen i Gästrikland och Dalarna med rika textila traditioner. Jag bor och verkar idag i Åstad på Öland, en vacker, genuin by i ett historiskt landskap. Naturen och landskapet betyder mycket för mitt konstnärskap – jag försöker tolka och förmedla dess berättelse . Mitt arbetsfält är det nära, vardagliga, där det finns spår av mänsklig närvaro. Tecken, strukturer, ljus, transparens är mina uttryckssätt i textila material och måleri, ibland i kombination.  

About me

My work of art is both based on painting and textile work. As a painter I prefer water colour technique, which make surprises in expression. 

Textile work is a life long love passion, I was born and educated in Sweden in a region of rich textile traditions. Today I live on Öland island, a landscape with historical and archaeological landmarks. My works are interpretations – of nature, traces from human presence, signs, simple daily life objects attract me. In recent works I explore transparency – physically, imaginary, both in material and time. My art is making my story visible.

 

Medlem i / Member of:

KRO - Konstnärernas Riksorganisation   

.K.H.V.C - Konsthantverkscentrum

BUS - Bildkonstnärernas Upphovsrätt i Sverige