Kontakt / Contact 

Web
www.agnetabolinbjerkman.se

www.svenskakonstnarer.se

www.konstik.se


Telefon / Phone 
070-694 3003


E-post / E-mail
agneta.bolinbjerkman@telia.com

Adress / Address 
Agneta Bolin Bjerkman
 Åstad Bygata 11
 387 93 Borgolm 

                                                       Kontaktformulär / Contact Form 

OBS! Fyll i de två ord som visas i fönstret ovan innan du skickar! ( för att undvika spam-meddelande)

Type the two words that appear above before submit ( to avoid spam message) 

 

                                                                 Karta/ Map