Klicka på länken nedan för att komma till Galleri Fågelö        

                                                         Press the link below to enter Gallery  Fågelö                                                                            

Galleri Fågelö, Åstad Öland

OBS! Galleriet öppet endast vid speciella utställningsperioder

NOTE!  The Gallery is open only during exhibition periods

Egen galleriverksamhet/ Own Gallery

Galleri Fågelö, Åstad Öland

Galleri Fågelö, Figeholm

Galleri Arte Viva , Oskarshamn 

2005 -

1998-2000

1987-1990