Utbildning & stipendier / Schools & Scholarships

Utbildningar 

 Gävle Högra Allmänna Läroverk, Studentexamen

Sätergläntans Vävskola, Insjön – Vävning

Glamorgan College of Art, Textile Construction

Göteborgs universitet, Textillärarexamen

             Göteborgs Universitet, Konstvetenskap

            Kursverksamheten, Stockholms Universitet, akvarell

Gerlesborgsskolan, akvarell

1967 

1969

1970-71

1971-73

1977-78

1985

1986

Stipendier 

Svenska Institutet för internationellt utbyte

Marywood College, USA

Bildkonstnärsfonden, arbetsstipendium

Oskarshamns kulturstipendium

Gävle Lions för konstnärliga studier utomlands

Glamorgan College of Art, Wales

1997 


1990

1986

1970