Textil / Textile

                                                                          Tillbaka till Ateljé / Back to Atelier 

".... Shades of Grey"   Flossamatta i ull, ca 160 x 240 cm 

 Klicka på en av kategorierna ovan för att komma vidare.

Please choose one of the categories above to navigate further.