Akvarell på papper | Sida 2     Watercolour | Page 2

                                                                  Gå vidare till Sida 3 / Further to Page Three

 

                                    " Dimman lättar"  50 x 70 cm

                                   Tillbaka till Akvarell sid. 1 / Back to Watercolour page One

 

                                    "Fåk"  (1)    70 x 50 cm    (nedan) 

                                "Fåk" ( 2 )   70 x 50 cm

                                " ...... Bygata"   70 x 50cm

                                

                             

 "Minnet av ett hus"    70 x 50 cm                               

  "Skymning"   50 x 70 cm  (nedan)