Projekt / Projects

                                              Tillbaka till Utställningar sid. 1 / Back to E xhibitions Page  One

 Stora konstnärliga projekt

 Initiativtagare och projektägare av Projekt eart22   (2000-2002)

- regionalt utvecklingsprogram för konstnärer utmed E22 i Kalmar län

Eart 22 - Konstnärer i Kalmar län